W dniu 13.02.2019 r. minęły dwa lata od kiedy skazani rozpoczęli pracę w Wydziale Ekspedycyjno – Rozdzielczym Poczty Polskiej w Lisim Ogonie.

Od lutego 2017 r. osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie pracują przy opracowywaniu ładunków pocztowych, które każdego dnia trafiają do tutejszego WERu. Na rzecz kontrahenta zatrudnionych jest 60 osadzonych, którzy każdego dnia pracy przyjmują oraz segregują tysiące przesyłek, które następnie trafiają do odbiorców.

Program „Praca dla Więźniów”

Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie, któremu od stycznia 2019 r. podległy jest Oddział Zewnętrzny w Strzelewie jest jedną z 19 jednostek penitencjarnych w Polsce, która współpracuje z Pocztą Polską w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród skazanych spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie i tym samym dającym możliwość spłaty osadzonym  posiadanych zobowiązań finansowych.

 

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej