Przesyłanie korespondencji w postaci listów nie jest zapomnianą formą kontaktu, jak to mogłoby się wydawać w dobie cyfryzacji, Internetu czy wirtualnych znajomości. Jest ona podstawową i nadal jedną z najpopularniejszych form stosowanych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Resocjalizacyjna funkcja pisania listów

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności, nie tylko w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie, ale w każdej jednostce penitencjarnej znaczną część swojego wolnego czasu przeznaczają na korespondencję z bliskimi im osobami, zwłaszcza w dobie panującej pandemii. Jest to nieodzowna część ich codziennego życia, podczas której relacjonują pobyt w warunkach izolacji opisując jak spędzili czas, jakie obowiązki pracownicze wykonują, czy chociażby jaki program telewizyjny obejrzeli dnia poprzedniego. Skazani dzięki możliwości przelania słów na papier utrzymują kontakt z rodziną, zachowując przy tym jednocześnie więź emocjonalną. Niejednokrotnie zdarza się, że właśnie za pomocą tej formy kontaktu skazani odnawiają także dawne znajomości, podejmują długo odkładane rozmowy, a także budują nowe relacje. Przelanie swoich emocji na papier może stanowić niekiedy rodzaj rachunku sumienia, oczyszczenia, przyznania się do popełnionych wcześniej błędów i okazania skruchy. Skazani mogą nie tylko podziękować bliskim, ale także przeprosić ich za swoje nie zawsze właściwe zachowanie.

Pocztowcy i ich święta

16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczania Przesyłki. Już co najmniej od czasów Imperium Rzymskiego listy podróżują między nadawcą, a doręczycielem, a ta podróż możliwa jest dzięki pracy listonoszy. 9 października natomiast obchodzony jest Światowy Dzień Poczty. Ustanowiony został przez Światowy Związek Poczty Universal Post Union na kongresie UPU w Tokio w Japonii. Święto obchodzone jest na całym świecie, a w Polsce od 1956 roku. Warto zaznaczyć, że od 9 października do 15 października obchodzimy Tydzień Pisania Listów.

Oddział Zewnętrzny w Strzelewie i podstawowy kontrahent projektu „Praca dla więźniów”

Umowa, która została podpisana 17 stycznia br. między mjr Mariuszem Cychowskim, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, a Pocztą Polską S.A. reprezentowaną przez Marka Świerblewskiego, p.o. Dyrektora Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy oraz Pauliną Firlej, Menadżer ds. obsługi HR Wydziału Regionalnego Centrum Kadr i Szkoleń w Bydgoszczy w sprawie zatrudnienia odpłatnego osadzonych jest efektem realizacji porozumienia z dnia 24 stycznia 2017 r. podpisanego w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej pomiędzy Służbą Więzienną, a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia 500 osadzonych. Umowę podpisali wówczas gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Systematyczne zwiększanie i popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych, zatrudniających skazanych odpłatnie. Z poczatkiem lutego br. pierwsza grupa osadzonych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rozpoczęła pracę w Węźle Ekspedycyjno – Rozdzielczym w Lisim Ogonie na stanowisku ds. opracowania przesyłek i ładunków. Osadzeni są zatrudnieni w systemie trzyzmianowym. Docelowo na rzecz WER-u pracować będzie 50 osadzonych.

Praca jako element ponownej socjalizacji

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu ponownej socjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego mówi:
W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Podjęcie przez osadzonych pracy daje możliwość kształtowania postaw prospołecznych, nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, które może być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją.

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej