Na zaproszenie kpt. Waldemara Nowaka – Z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli władz Służby Więziennej z przedstawicielami władz gminy Sicienko poświęcone w całości wieloletniej współpracy.

W spotkaniu wzięli udział ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie, kpt. Waldemar Nowak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie, Piotr Chudziński – Wójt Gminy Sicienko wraz z przedstawicielami Rady Gminy Sicienko w tym z Romanem Maćkowiakiem – Sołtysem Strzelewa.

Działania władz Służby Więziennej jednoznacznie wskazują, że utrzymano skuteczny i efektywny poziom kontynuacji współpracy z lokalnymi władzami.

Nowe wyzwania

Na rok 2019 zaplanowano wstępnie, remont chodnika znajdującego się przy Oddziele Zewnętrznym w Strzelewie, rewitalizację terenów wokół jednostki penitencjarnej jak również wytypowanych miejsc na terenie gminy Sicienko.

Obopólne korzyści

Realizacja przedmiotowych ustaleń stwarza jednoznacznie warunki do prawidłowego i optymalnego zaangażowania się nie tylko władz gminnych we współpracę z jednostką penitencjarną, ale także daje możliwości podjęcia zatrudnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w Oddziele Zewnętrznym w Strzelewie.

 

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej