Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego począwszy od dnia 01.12.2021 roku, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, wprowadza się następujące zmiany w zakresie:
  • w widzeniu uczestniczy maksymalnie 1 osoba dorosła LUB 1 osoba dorosła wraz z 1 osobą niepełnoletnią;
  • widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego;
  • nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;
  • widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stoli przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy), do realizacji widzeń mogą być wykorzystane również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
  • w trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi.

Ograniczenia w zakresie widzeń, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ewentualne zmiany wskazane w komunikacie ograniczeń, nastąpią na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji widzeń dostępne są w zakładce - widzenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej