W dniu 19.07.2019 r. ppłk Marcin Klimczyk - Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z Gminą Sicienko reprezentowaną przez Pana Piotr Chudzyńskiego - Wójta Gminy.

Kolejni osadzeni zatrudnieni

Już w przyszłym tygodniu na podstawie podpisanej umowy, pracę na terenie gminy rozpocznie 2 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie, którzy zatrudnieni będą przy pracach ogólnobudowlanych oraz gospodarczych na terenie gminy. W najbliższych miesiącach wybrane pomieszczenia szkół oraz świetlice wiejskich będą sukcesywnie rewitalizowane.  

Realizacja rządowego programu "Praca dla więźniów"

Na chwilę obecną w Oddziale Zewnętrznym pracę świadczy już ok. 80% osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, a ich liczba w związku z podpisaniem kolejnej umowy w najbliższym czasie jeszcze się zwiększy. Powyższe działania realizują założenia programu „Praca więźniów”, który kładzie nacisk na zwiększanie zatrudnienia odpłatnego i tym samym dając skazanym możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz komorniczych.

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Roksana Dura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej