W ramach programu rządowego „Praca dla więźniów” ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych z właścicielem firmy "Prodar" z Bydgoszczy – Adrianem Pawłowskim-Ginther.

Praca uszlachetnia

Praca dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jest najlepszą formą resocjalizacji, kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, wykształca poczucie odpowiedzialności, ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją. 

Konkretne ustalenia

Podpisanie umowy z nowym kontrahentem było poprzedzone wcześniejszymi spotkaniami w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie z kpt. Waldemarem Nowak Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, na których były omówione kryteria zatrudnienia odpłatnego osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie.

Możliwa długa współpraca

Inicjatywa pozyskania kolejnego kontrahenta specjalizującego się w obróbce stali oraz metali kolorowych w szerokim spektrum, przyczyniła się do stworzenia kolejnych 20 miejsc zatrudnienia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności z uprawnieniami ślusarskimi, a jednocześnie dała możliwości zapoczątkowania perspektywicznej współpracy z kolejną firmą zewnętrzną zatrudniająca odpłatnie skazanych.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej