Spotkanie osadzonych z kolędą, zainicjowane przez kpt. Waldemara Nowaka - Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie odbyło się w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Osadzonych odwiedził ks. Krzysztof Danowski i przedstawiciele ze Stowarzyszenia "Arka".

Wizyta duszpasterska

Kolędowanie jest jedną z bożonarodzeniowych tradycji kultywowaną już w czasach średniowiecza. Polega na śpiewaniu pieśni, które opisują narodziny Chrystusa, a także mówią o znaczeniu tego wydarzenia dla ludzi. Śpiewanie kolęd jest zwyczajem stwarzającym magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą radość. Kolędowanie pozwala na budowanie poczucia wspólnoty oraz jedności, a także niesie za sobą mnóstwo pozytywnych emocji - co akcentował podczas spotkania Ksiądz Krzysztof Danowski – Kapelan więzienny jednostki.

Wspólne kolędowanie

Osadzeni chętnie i licznie wzięli udział w śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie gitar i rozdanych śpiewników przez przedstawicieli ze Stowarzyszenia "Arka". Wspólne śpiewanie nie tylko zbliża do siebie ludzi, ale i sprawia że znika odczucie osamotnienia w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, a jednocześnie pomaga w pielęgnowaniu wiary chrześcijańskiej oraz rozwija wrażliwość duchową, o której to wspominali przedstawiciele Stowarzyszenia "Arka".

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej