Funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym Strzelewie regularnie oddają krew dla potrzebujących i tym razem wsparli również akcję w Wydziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie.

Nie wszystko da się kupić…

Podobnie jak w poprzednich latach autobus do poboru krwi stanął przed budynkiem administracyjnym Poczty Polskiej w Lisim Ogonie. Funkcjonariusze odpowiedzieli na zaproszenie Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy w Pionie Operacji Logistycznych Pani Pani Aleksandry Bargiełowskiej – Antczak i dołożyli swoją cegiełkę, by uratować czyjeś życie. Była to już piąta edycja zbiórki zorganizowana przez Pocztę Polską.

Rozszerzanie współpracy

Z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie już od 3 lat kierowani są do pracy osadzeni, którzy wykonują pracę przy sortowaniu paczek. Współpraca miedzy jednostką a Pocztą Polską owocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, które mają na celu ochronę zdrowia oraz życia ludzkiego. W ubiegłym roku odbył się między innymi cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięli przedstawiciele Poczty Polskiej.

Bezinteresowna pomoc

Gratulacje dla wszystkich krwiodawców, bo dzięki ich zaangażowaniu kolejne osoby dostaną szanse na przeżycie, bo „Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.”
 

Tekst: chor. Roksana Dura

Zdjęcia: kpt. Waldemar Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej