Strzelewska kadra penitencjarna niejednokrotnie organizuje czas wolny osób pozbawionych wolności, gdzie skazani obok różnego rodzaju uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, czy sportowych również poświęcają czas na zajęcia własne. Do takich zajęć zaliczyć można najczęściej tworzenie różnego rodzaju origami.

O origami

Origami jest sztuką składania papieru, pochodzącą z Chin. Jej rozwój jednak nastąpił jednak w Japonii, dlatego też uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. To, co można wydobyć z kawałka papieru, zależy właściwie od fantazji i znajomości reguł składania. Główną zasadą origami jest zaginanie papieru wzdłuż prostych linii we wszystkich kierunkach - powstałe w ten sposób płaszczyzny są tylko nakładane na siebie symetrycznie. Dodatkowo sztuka ta obchodzi swoje święto - przypada ono corocznie 23 października.

Kreatywna forma czasu wolnego

Zajęcia organizowane przez strzelewskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, w których uczestniczą osadzeni wpływają na nabycie umiejętności opanowania, cierpliwości, zapobiega narastaniu agresji. Jak można zauważyć na przestrzeni ostatnich miesięcy sztuka ta cieszy się coraz większą popularnością wśród osób pozbawionych wolności. Dzięki organizacji zajęć wspólnych skazani coraz częściej zwracają się z prośbą do Dyrektora jednostki o możliwość wytwórstwa w celi mieszkalnej, na które administracja wyraża zgodę. Skazani bardzo angażują się w naukę i doskonalenie sztuki origami. Pod okiem wychowawców bardzo szybko poświęcony czas przynosi efekty i owocuje powstaniem wielu ciekawych prac. Taka forma spędzania czasu wolnego daje nie tylko poczucie, że można stworzyć coś ładnego, mało spotykanego, ale daje szanse przekazania pewnych emocji w wygląd pracy. Wykonane figurki, szkatułki bardzo często są formą prezentu dla osób najbliższych.


Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej