W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie kadra penitencjarna stara się minimalizować deficyty związane z rozłąką z najbliższymi realizując programy resocjalizacyjne, których głównym celem jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin skazanych poprzez zintensyfikowanie i urozmaicanie form kontaktów z bliskimi.

Jednym z najbardziej dotkliwych i najcięższych skutków izolacji dla skazanych jest zerwany lub w znacznym stopniu utrudniony, bądź ograniczony kontakt z bliskimi. 

Uregulowanie prawne

Podtrzymywanie więzi z bliskimi podczas odbywania kary pozbawienia wolności to jedno z zadań nałożonych na kadrę penitencjarną przez kodeks karny wykonawczy.

Art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego brzmi:


W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.


Strzelewskie działania

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie kadra penitencjarna stara się minimalizować deficyty związane z rozłąką z najbliższymi realizując programy resocjalizacyjne, których głównym celem jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin skazanych poprzez zintensyfikowanie i urozmaicanie form kontaktów z bliskimi. Po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności skazani zazwyczaj powracają do rodziców, partnerek życiowych oraz dzieci, stąd wartości akcentowane w czasie realizacji programów nabierają również wymiaru postpenitencjarnego.

Ponadto zarówno wychowawcy, jak i psycholodzy zachęcają skazanych do wykonywania twórczości własnej, w zależności od posiadanych zdolności w ramach zajęć świetlicowych, czy też kulturalno-oświatowych. Wykonane przez siebie prace za zgodą kierownictwa jednostki mogą często przekazać swoim najbliższym, co umożliwia im pełniejszy udział w życiu rodzinnym i społecznym.

Znaczenie bezpośredniego kontaktu

Największe znaczenie w procesie resocjalizacji, a także integracji rodzin ma odbywające się widzenie oraz wideorozmowy za pomocą komunikatora Skype. Osadzeni podczas widzeń często poruszają zupełnie inne tematy, niż te w celi mieszkalnej, ich reakcje i mechanizmy zachowania są bardziej zrównoważone i dojrzalsze. Po widzeniu z rodziną są bardziej wytonowani, jeszcze przez wiele dni analizują treść rozmowy, obserwacji i wrażenia. Duża liczba osadzonych, którzy nie mają możliwości spotkania się z rodziną podczas widzenia korzysta z rozmów online przez komunikator SKYPE. Często to właśnie wideorozmowa pozwala na podtrzymywanie kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym.

Ciekawostka

Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. Pierwszy Światowy Dzień Rodziny obchodzony był w 1984 roku. Celem święta jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej