W ramach rządowego programu "Praca dla Więźniów" Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich/Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności wewnątrz jednostki penitencjarnej.

Korzyści wynikające z odpłatnego zatrudnienia osadzonych:

  • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy (dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego);
  • niestosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności;
  • możliwość ubiegania się o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności;
  • możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej;
  • zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej oraz wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim;
  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy oraz terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • w ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych zawierana jest umowa.

W przypadku chęci nawiązania współpracy oraz uzyskania bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia skazanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 77 462 44 85.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej