Z inicjatywy Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk. Wojciecha Dudziec, odbyło się spotkanie podsumowujące mijający rok współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Kędzierzyn oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie- Koźlu.

W spotkaniu uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn Paweł Hajduk, Szef WCR w Kędzierzynie - Koźlu ppłk Robert Król, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Leszek Jankowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr Krzysztof Sitnik oraz Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie- Koźlu kpt. Bogumił Filarowski. Podczas spotkania podsumowano mijający rok współpracy, dotychczasowe osiągnięcia na polu zatrudnienia osadzonych oraz promocji służb mundurowych w naszym regionie. Jednym z elementów programu "Praca dla Więźniów’’ powołanego w celu readaptacji osób pozbawionych wolności, jest aktywizacja zawodowa. W Nadleśnictwie Kędzierzyn osadzeni podejmują pracę związaną z gospodarką leśną, współpracują z Zakładem Usług Leśnych. Dodatkowo odpłatny charakter zatrudnienia umożliwi wdrożenie w pierwszej kolejności osadzonych, na których ciążą różnego rodzaju zobowiązania finansowe z tytułu np. alimentów czy grzywien. Praca daje możliwość wykształcenia u osadzonych pozytywnej samooceny, budowania poczucia kompetencji oraz zdobycia nowych kwalifikacji. Niezaprzeczalnym efektem będzie także zwiększenie świadomości osadzonych dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Ponadto omówiono dalszą współpracę na polu promocji służb mundurowych w naszym regionie. Bezsprzecznie praca w mundurze nie jest zwyczajną formą zatrudnienia. Jest ścieżką kariery, która wiąże się ze szczególnym poświęceniem dla dobra i bezpieczeństwa drugiego człowieka. Chociaż zebranych dzieli specyfika służby oraz kolor mundurów, łączy chęć przyciągnięcia młodych, ambitnych obywateli w swoje szeregi. Służby Mundurowe są w naszym regionie szczególnym pracodawcą, rocznie przyjmującym kilkuset funkcjonariuszy. W Służbie Więziennej różnorodność realizowanych działań daje szansę rozwoju dla wielu różnych specjalności. Zapraszamy do współpracy!

 

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

 

Zdjecia/tekst - por. Tomasz Tomczuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej