Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach zarządza wszczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 6/2022 na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz nr 10/2022 dla kandydatów: młodszy psycholog działu penitencjarnego, młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (pion żywnościowy, szef kuchni), młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (konserwator), młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (magazynier) dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel.: (32) 208 44 75 lub 504 333 932. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2022 roku. Dokumenty można pobrać w zakładce Praca.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej