Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Górnej, aby przeprowadzić zajęcia edukacyjne w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu”. Wizyta miała na celu edukację w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży oraz uświadomienie jakie są konsekwencje łamania prawa.

Podczas wizyty funkcjonariusze Służby Więziennej zaprezentowali sprzęt ochronny i omówili specyfikę oraz zadania jakie na co dzień realizuje Służba Więzienna. Opowiedzieli o swojej pracy, warunkach służby, wymaganiach i uprawnieniach jakie posiadamy. Uczniowie mieli okazję zadać wiele pytań i dowiedzieć się ciekawych informacji na temat życia i funkcjonowania więzienia, m.in. jak wygląda typowy dzień osadzonego, czy warunki w jakich odbywają karę.

Nasza wizyta to nie tylko teoria i „opowieści zza wysokiego muru”. Uczniowie mieli okazję dotknąć sprzętu i wyposażenia używanego przez funkcjonariuszy takiego jak: kajdanki, pałki, kamizelki kuloodporne, hełmy, tarcze czy szkolne egzemplarze broni palnej broń palną (wierne repliki). Mundurowi zaprezentowali również pracę przewodnika z psem specjalnym oraz techniki interwencji.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczniów i nauczycieli. Była to okazja do poznania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej z bliska, a także do promocji pozytywnych wartości takich jak praworządność, odpowiedzialność i szacunek.

tekst i zdjęcia: por. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej