W Zespole Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej jednostki z uczniami. Spotkanie miało charakter promocyjny Służbę Więzienną jako potencjalnego pracodawcę.

Wykład funkcjonariuszy Służby Więziennej miał charakter promocyjny. W trakcie spotkania z uczniami zaprezentowano kilka istotnych atutów Służby Więziennej jako potencjalnego pracodawcy. Przedstawiono uczniom korzyści wstąpienia do Służby Więziennej m.in. możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby, atrakcyjne świadczenia socjalne, zasiłek na zagospodarowanie, dopłatę do wypoczynku, zwrot kosztów przejazdu do pracy, ekwiwalent za brak mieszkania, dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, bezpłatne umundurowanie oraz ekwiwalent na jego uzupełnienie, dodatek za stopień, dodatek służbowy, dodatek z tytułu wysługi lat, urlop w wymiarze 26 dni od początku służby, nagrodę roczna – tzw. trzynastkę, inne nagrody uznaniowe, szeroką ścieżkę kariery zawodowej od szeregowego do oficera, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia czy możliwość podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Na koniec spotkania zaprezentowano uczniom środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Służbę Więzienną oraz broń palna, z którymi uczniowie mogli się zapoznać na żywo.

 

Spotkanie miało charakter promocyjny Służbę Więzienną jako potencjalnego pracodawcę, a także pokazanie właściwych wzorców, zachowań oraz przedstawienie wizerunku Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa.

 

Warto zaznaczyć, że uczniowie z zaciekawieniem wsłuchiwali się w przedstawiane treści. Mieli wiele pytań, na które udzielono im wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

 

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej