Praca daje niezależność i bezpieczeństwo finansowe. W więzieniu jest czymś więcej, to droga do normalności...

Resocjalizacja przez pracę

W dniu 7 grudnia 2021 roku dyrektor gębarzewskiego więzienia podpisał umowę z firmą Nova Polska o zatrudnienie odpłatne skazanych kobiet odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej. Od 27 grudnia przy pracach związanych z szyciem pokrowców meblowych zatrudnionych jest w chwili obecnej 5 kobiet. Docelowo pracę odpłatną za więziennym murem znajdzie 10 skazanych kobiet, które przez 8 godzin dziennie będzie pracować na lepsze jutro.

Zatrudnienie więźniów umożliwia im regulowanie zobowiązań finansowych, w tym naprawę krzywd wyrządzonych przestępstwem. To również szansa dla skazanych na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, które daje szansę na odnalezienie się w środowisku ludzi wolnych po odbyciu kary.

 

Tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej