Informacja dotycząca zmiany danych do korespondencji

W związku z planowaną likwidacją sekretariatu w Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej Zakładu Karnego w Gębarzewie, od dnia 01.10.2021 r., nastąpi zmiana danych teleadresowych do korespondencji z wyżej wymienionym oddziałem zewnętrznym.

Od dnia 01.10.2021 r. właściwym adresem do kierowania wszelkiej korespondencji będzie:

Zakład Karny w Gębarzewie, 62-241 Żydowo.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej