W oddziale zewnętrznym w Średniej Wsi został zrealizowany kolejny etap projektu naukowo dydaktycznego „Wielokulturowa pamięć dni minionych” w ramach porozumienia Zakładu Historii i kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i OISW w Rzeszowie. Tym razem została wyeksponowana wystawa Archiwum Państwowego
w Przemyślu, autorstwa Lei Dror Batalion pt. Żydowska Szkoła Zawodowa „Masada” w Darmstadzie 1947-1948.

Nadzór nad realizacją projektu w dalszym ciągu sprawuje Pani dr Joanna Potaczek pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas swojej prelekcji, naświetliła osadzonym historię młodzieży żydowskiej ocalałej z Holokaustu. Młodzież, która trafiała do szkoły Masada, pobierała niezbędną wiedzę zawodową potrzebną do tworzenia nowego życia po przyjeździe Palestyny. Prezentowana wystawa jest doskonałym materiałem resocjalizacyjnym, uwrażliwia osoby przebywające w izolacji więziennej, na krzywdę
i cierpienie drugiego człowieka.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród osadzonych.

 

Tekst i foto: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej