W związku z nadejściem wiosny osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi porządkowali teren lokalnej miejscowości po okresie zimowym. Stopniały śnieg odkrył wiele nieczystości. Osadzeni z dużym zaangażowaniem i starannością przystąpili do porządkowania przydrożnych rowów wzdłuż głównej drogi, jaki i bocznych dróg prowadzących w głąb Średniej Wsi. Akcje tego typu są regularnie przeprowadzane w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi pod patronatem programu resocjalizacyjnego EKO GRACJA. Pomaga to, choć na chwilę zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety, jak i wpływa pozytywnie na podniesienie świadomości ekologicznej osadzonych.

Tekst, foto. mjr Marcin Korzeb.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej