W związku z nadejściem wiosny wychowawcy poprzez właściwy dobór osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi przyczynili się do prac porządkowych prowadzonych na terenie Gminy Solina. Stopniały śnieg odkrył wiele nieczystości. Osadzeni z dużym zaangażowaniem i starannością przystąpili do porządkowania terenów zielonych. Efektem sprzątania było zebranie dużej ilości śmieci. Akcje tego typu są regularnie przeprowadzane w Oddziale Zewnętrznym
w Średniej Wsi pod patronatem programu resocjalizacyjnego EKO GRACJA czy też corocznej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA odbywającej się w trzecim tygodniu września. Pomaga to, choć na chwilę zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety, jak i wpływa pozytywnie na podniesienie świadomości ekologicznej osadzonych.

 

Tekst, foto mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej