W ramach zawartego w dniu 24.10.2017r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi w listopadzie był realizowany projekt pt. „Wielokulturowa pamięć dni minionych” - Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.
Skazani uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i kulturalno – oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne. W pierwszym dniu realizacji projektu mgr Adam Basak wygłosił prelekcję na temat związany z przedstawieniem wielokulturowości i wieloreligijności regionu podkarpackiego oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów polskich. Następnie poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, osadzeni zapoznali się kulturą i religią Żydów. Zostały również przeprowadzone prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego w Lesku według zasad wiary i obyczajów przedstawionych przez komisję rabiniczną.

Zwieńczeniem projektu była prelekcja wygłoszona w dniu 18.12.2017r. przez mgr Joannę Potaczek przy pomocy pasjonatów historii lokalnej Pani Agaty Kozieradzkiej i Pana Włodzimierza Kozieradzkiego.

Sam projekt oprócz upamiętnienia ofiar Holokaustu na ziemi podkarpackiej miał na celu pogłębienie postaw tolerancji i zrozumienia dla odmienności drugiego człowieka, jako ważnej zasady resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych.

Tekst, foto. mjr Marcin Korzeb.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej