W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi, osadzeni w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt: "Tańcowała igła z nitką, czyli resocjalizacja w czasach epidemii", rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych na potrzeby lokalnych samorządów oraz Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi.

Maseczki ochronne zostaną przekazane przede wszystkim osadzonym opuszczającym jednostkę penitencjarną, by w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania byli wyposażeni w podstawowe środki ochrony .

W chwili obecnej w całej jednostce penitencjarnej w programie uczestniczy 17 skazanych posiadających odpowiednie predyspozycje. Na potrzeby programu zostało specjalnie przygotowne pomieszczenie, w którym program jest realizowny. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa bloki tematyczne, pierwszy to zajęcia warsztatowe z psychologiem, zawierające między innymi elementy interwencji kryzysowej czyli ( radzenie sobie ze stresem,odnajdywanie się w trudnych warunkach). Drugi blok to zajęcia w formie terapii zajęciowej czyli szycie maseczek.

Program jest odpowiedzią na aktualną sytuację, w jakiej znalazło się społeczeństwo, zwłaszcza samorządy lokalne, ponieważ w pierwszej kolejności w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga do nich trafi pomoc w postaci maseczek.

 

Tekst: mł.chor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej