„Czy Żydzi byli, ginąc, bardziej samotni niż inni ginący? Byli — chociaż jest to stwierdzenie spoza ludzkiego rozeznania. Czy można im było w tej samotności pomóc? Z pewnością tak, ale tylko niewielu i w bardzo ograniczonej mierze. Nie brakowało ludzi, którzy próbowali to robić”. – Władysław Bartoszewski

W Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi realizowany jest program readaptacji społecznej pt; „Sprawiedliwi wśród narodów świata”, bohaterski przykład rodziny Ulmów z Markowej.
Realizacje programu poświęcona jest zagadnieniom ratowania Żydów w okupowanej Polsce, poprzez ukazanie realiów Holokaustu – od niemieckiej inwazji w 1939, przez realizację przez okupanta planu Zagłady Żydów, aż po zakończenie wojny – prezentuje indywidualne historie Ratowanych i Ratujących oraz ich dramatyczne decyzje. W trakcie realizacji programu prowadzący wychowawcy dzięki materiałom źródłowym zaprezentowali relacje świadków dramatycznych wydarzeń oraz źródła ikonograficzne. Jednym z elementów programu jest ukazanie historii rodziny Ulmów z Markowej oraz przykłady ratowania przedstawicieli społeczności Żydowskiej w województwie podkarpackim. Program ubogacają także dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Tekst; ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej