W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zewnętrznym w Średniej Wsi zostali zatrudnieni przy obórce elementów gumowych niezbędnych do produkcji części samochodowych wytwarzanych przez firmę SumiRiko Poland w Zagórzu. Prace wykonywane są w systemie zmianowym na terenie PIGB Carpatia – oddział w Średniej Wsi. Dzięki odpłatnemu zatrudnieniu, osadzeni spłacają liczne zobowiązania finansowe orzeczone w zapadłych wyrokach. Regularne wpływy pieniężne pozwalają odciążyć budżety rodzin. Osadzeni poprzez pracę pogłębiają poczucie odpowiedzialności za siebie jak i innych współosadzonych, samokontroli i samodyscypliny co jest niezbędne do właściwego funkcjonowania w warunkach izolacji penitencjarnej, a także sprzyja szeroko pojętej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności i ich powrotowi do społeczeństwa.

Tekst, zdjęcia: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej