Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wiesi aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji.

Z dużym zaangażowaniem podjęli zatrudnienie na rzecz Domu Dziecka w Sanoku.

Wykonują niezbędne prace budowlane przy remoncie pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla dzieci oraz innych pomieszczeń gospodarczych. Należy zaznaczyć, że jest to zatrudnienia nieodpłatne.

Swoją pracą przyczyniają się do poprawy warunków socjalno – bytowych jednocześnie spłacając dług wobec społeczeństwa.

Praca jest jedną z form resocjalizacji, która służy aktywnemu przygotowaniu osadzonych do powrotu na łono społeczeństwa po opuszczeniu Zakładu Karnego.

 

Tekst, foto. mjr Marcin Korzeb.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej