W okresie od 26.07.2018 r. do 17.09.2018 r. w oddziale zewnętrznym w Średniej Wsi realizowany był drugi etap projektu naukowo dydaktycznego „Wielokulturowa pamięć dni minionych” w ramach porozumienia Zakładu Historii i kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i OISW w Rzeszowie.

Partnerem projektu była również fundacja ochrony dziedzictwa żydowskiego. Nadzór nad realizacją projektu sprawowała Pani dr Joanna Potaczek pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wstępem do projektu był wykład pt. "Bieszczady na pograniczu kultur. Rola i znaczenie wielokulturowej edukacji historycznej w rozwoju tolerancji, empatii, otwartości i poszanowania godności człowieka". Pani dr. w wykładzie przedstawiła historię różnorodnych narodów zamieszkujących Bieszczady w okresie międzywojennym. Ich tradycje kulturowe i zwyczaje. Kolejnym krokiem były prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Baligrodzie. Były one prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad określonych przez Komisje Rabiniczną do spraw cmentarzy.
Osadzeni wykarczowali liczne zakrzaczenia, odsłaniając piękno zabytkowych macew. Najstarsze macewy znajdujące się na cmentarzu datowane są na rok 1716.
W ostatnim dniu realizacji projektu osadzeni mieli możliwość zwiedzania zabytków kulturowych na terenie Baligrodu świadczących o wielokulturowości dni minionych.
W Urzędzie Gminy w Baligrodzie odbyło się spotkanie w Wójtem Gminy, który osobiście podziękował osadzonym za wkład wysiłek i pracę, która przyczyniła się do ocalenia od zapomnienia miejsca kultury i pamięci żydowskiej na stałe wrytej w historię Baligrodu.

 

Tekst i foto: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej