W ramach rządowego programu Praca Więźniów PIGB Carpatia – oddział w Średniej Wsi poszerzyło swoją działalność o produkcję metalowych stojaków reklamowych do wyposażenia sklepów.

Przy nowej linii produkcyjnej zatrudnieni zostali osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi. Są to to osadzeni, którzy czynnie uczestniczą w procesie resocjalizacji przez udział w kursach zawodowych organizowanych przez Służbę Więzienną oraz wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. Po ukończeniu kursu osadzeni zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe – SPAWACZ MAG.
W trakcie zatrudnienia osadzeni mają okazję do ciągłego doskonalenia pozyskanych umiejętności zawodowych, co umożliwi im łatwiejszy start w życie zawodowe po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst, zdjęcia: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej