W Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi realizowany jest program readaptacji społecznej ŚWIAT SPRAWIEDLIWYCH – BOHATERSKI PRZYKŁAD RODZINY ULMÓW.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych, odpowiedzialności, szacunku, empatii i tolerancji względem drugiego człowieka. Uczestnicy programu mają możliwość skonfrontowanie własnych postaw życiowych i swojego systemu wartości z postawami zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w skrajnie trudnych sytuacjach.
Program ma również za zadanie wyposażenie skazanych w umiejętność pomocy osobom niepełnosprawnym, zasady kontaktu oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby.

Tekst, zdjęcia: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej