W związku z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. zmieniające Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie porządku wewnętrznego dla Oddziału Zewnętrznego w Słońsku podległego Zakładowi Karnemu w Gorzowie Wlkp. informuję, iż:

 

W zamian widzeń przewidzianych w niedzielę w dniu 9 lutego 2020r., widzenia odbędą się w środę tj. 12 lutego 2020r. w godzinach 9/00 – 17/00, rejestracja 8/30 – 15/00

 

W/w zarządzenie traci moc w dniu 13 lutego 2020r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej