Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku nie zapominają o podopiecznych Schroniska dla zwierząt „Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie”. Kolejny raz wsparli schronisko oraz jego czworonożnych mieszkańców.

Sytuacja schronisk dla zwierząt w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, darczyńców jest mniej. W związku z informacją, że w obecnym okresie bardzo w schronisku potrzebne są koce, by nie pozostawić zwierząt bez pomocy, przedstawiciele Służby Więziennej po raz kolejny postanowili przekazać na rzecz Schroniska dla Zwierząt koce z tzw. wybrakówki. W trakcie akcji udało się zebrać około stu kocy. Dziś przekazano je do schroniska. Otrzymane wsparcie poprawi sytuację podopiecznych znajdujących się w schronisku, a w szczególności będzie służyć zabezpieczeniu warunków bytowych zwierząt w okresie zimowym. Do akcji włączono także skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce. Osadzeni w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz pomogli rozładować przekazywane koce. Podczas wizyty opiekun podzielił się ze skazanymi refleksjami i problemami, z jakimi schronisko się zmaga. Podziękował za współpracę i pamięć o bezdomnych psach. Celem zajęć było przede wszystkim uwrażliwienie osadzonych na cierpienie i los opuszczonych i wałęsających się czworonogów, nauczanie ich poszanowania dla istot żywych.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej