Już jest! Wielkie serce, które pomieści mnóstwo dobra!

Na każdym kroku można spotkać się z informacjami na temat akcji zbierania nakrętek. Mają one charakter charytatywny – sprzedaż nakrętek ma pomóc osobom potrzebującym. Specjalny pojemnik w kształcie serca stanął dzisiaj w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku. Akcja została wsparta przez PHU Jamniuk oraz Koło Łowieckie Dzik w Słońsku - sponsorów pojemnika. Serce przekazali pan Franciszek Jamniuk oraz pan Jacek Cieśliński. "Zbierane nakrętki plastikowe przeznaczymy na cele charytatywne. Aby akcja się powiodła, nakrętek trzeba zebrać bardzo dużo, dlatego najlepiej połączyć siły. Wspólnie łatwiej zebrać odpowiednią ilość" - mówią inicjatorzy akcji. I tak do pojemnika trafiać będą nakrętki zebrane nie tylko przez skazanych, ale także przez funkcjonariuszy zakładu karnego w Słońsku. Do pojemnika, pierwszą nakrętkę, przekazała pani Dyrektor, ppłk Patrycja Napierała.

W zbieraniu nakrętek ważna jest również kwestia edukacyjna. Segregując śmieci, oddzielając korki od butelek, można pokazać skazanym, jak ważne jest dbanie o środowisko, a dodatkowo łącząc to z pomocą potrzebującym, uwrażliwiać ich na takie kwestie i uczyć bezinteresownego pomagania innym.

tekst i zdjęcia: mjr Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej