Wernisaż osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Nie każdy ma możliwość obcowania ze światem "za murem". Uczestnicy wernisażu, któru odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury, mieli okazję zapoznać się ze sztuką, którą tworzą skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku. Wsród uczestników znaleźli się mieszkańcy gminy, uczniowie szkoły w Słońsku, a także słuchacze Uniwerystetu Trzeciego Wieku w Witnicy.

Wernisaż poprowadził starszy wychowawca mjr Piotr Melinis, który opowiedział przybyłym o działalności kulturalno-oświatowej w zakładzie karnym, a przede wszystkim o pracach powstałych w ramach programu resocjalizacyjnego "Maska". Program ten od lat organizowany jest przez mł. chor. Przemysława Janickiego, który angażuje skazanych do tworzenia obrazów wypalanych w drewnie, rysunków, obrazów...

ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej