"Zachować wolność, suwerenność, wiarę i polskość na przykładzie setnej rocznicy zwycięskiej wojny z Rosją w sierpniu 1920r."

Starszy Wychowawca Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. kpt. Mariusz Dąbrowski w kolejnej edycji programu readaptacyjnego "Zarys dziejów Polski. Święta państwowe i rocznicę, symbole narodowe oraz wybitni Polacy" przeprowadził w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zajęcia upamiętniające doniosłe zwycięstwo Polski. Zapoznał biorących udział w spotkaniu osadzonych z sytuacją społeczno - polityczną po odzyskaniu niepodległości, przebiegiem działań wojennych w sierpniu 1920r., postawą społeczeństwa polskiego oraz biografiami dowódców. To właśnie mądrość przywódców i dowódców J.Piłsudskiego, T. Rozwadowskiego, J. Hallera, W. Sikorskiego, E. Śmigłego- Rydza, W. Iwaszkiewicza, ingerencja opatrzności Bożej oraz zaangażowanie społeczeństwa przyczyniły się do tego, że Polska w 1920r. zachowała wolność, suwerenność i wiarę. Ponadto obroniła nie tylko nasz kraj ale także inne państwa europejskie przed wprowadzeniem systemu totalitarnego.
Zwycięstwo z sierpnia 1920r. było możliwe poprzez zmobilizowanie całego społeczeństwa wychowanego w duchu patriotyzmu, wiary, poświęcenia i umiłowania ojczyzny. Symbolem takiego poświęcenia i oddania była postawa ks. I. Skorupki, który w bitwie pod Ossowem bronił ojczyzny z krzyżem w ręku i poległ na polu chwały. Kolejnym symbolem jest postawa 11- letniego obrońcy Płocka Tadeusza Jeziorowskiego, który pomimo ostrzału nieprzyjaciela ciągnął za sobą karabin cięższy od siebie. Odznaczony przez J. Piłsudskiego "Kawalerem Krzyża Walecznych". W 1939r. już jako pilot zginął w wyniku agresji niemieckiej.
Program readaptacyjny realizowany przez kpt. Mariusza Dąbrowskiego uczy a zarazem pozwala zrozumieć historię poprzez znajomość wydarzeń, świąt i rocznic oraz właściwej ich interpretacji. Podkreślanie i przekazywanie najwyższych wartości jakie posiadali wybitni Polacy jest pożądane w procesie resocjalizacji, kształtuje właściwe postawy i przyczynia się do readaptacji społecznej.
W ramach programu readaptacyjnego i prowadzonych zajęć został zorganizowany konkurs plastyczny " W Obronie Niepodległości " oraz wyemitowany film edukacyjny "Cud nad Wisłą".

Tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej