Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała uczestniczyła w uroczystym otwarciu Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej.

14 lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej – domu kultury w Słońsku. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, partnerzy projektu z Seelow i Kostrzyna, reprezentanci instytucji nadzorującej projekt tj. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wspólnego Sekretariatu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych miast, gmin i instytucji kultury zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony, sołtysi, przedstawiciele Brandenburskiej Komandorii Zakonu Joannitów, byli mieszkańcy odremontowanego budynku oraz mieszkańcy Słońska..

Na zaproszenie Wójta Gminy Słońsk w uroczystości uczestniczyła Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała.

O godzinie 14 nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przed budynkiem. Po przemówieniu Wójta Słońska Janusza Krzyśków oraz zaproszonych Gości, rozpoczęto zwiedzanie budynku. w którym oprócz sali konferencyjnej mieści się także biblioteka, sala komputerowa, izba pamięci, sala warsztatowa oraz miejsca noclegowe. Uroczystość otwarcia Centrum spotkań uzupełniała wystawa fotografii, ukazująca jak budynek wyglądał przed i po remoncie. W nowym obiekcie widnieją także prace - pirografie z wernisażu pt. „Słońsk zapisany w drewnie”, których autorem jest były osadzony z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku, który swój czas w więzieniu przeznaczył na tworzenie.

 

tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: Podinsp. ds Promocji Urząd Gminy Słońsk Wojciech Zimmerman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej