Podczas kontroli przesyłki skierowanej do skazanego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonariusze jednostki Słońsk ujawnili niedozwoloną substancję.

Skuteczność działania

Podczas kontroli paczki odzieżowej adresowanej do osadzonego, ujawniono 9 opakowań z białym kryształem W związku z powyższym dokonano kontroli zawartości jednego z opakowań za pomocą testera„Narko Check”. Wstępne badanie wykazało substancję narkotyczną „Metadon". Substancję zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Policji. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie okoliczności i przebieg zdarzenia.

System szkoleń i profilaktyka

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych.Funkcjonariusze w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku realizują kontrolę osób ubiegających się o wejście na teren jednostki oraz kontrolujący przy pomocy urządzeń technicznych przedmioty wnoszone przez te osoby, a także dostarczone dla osadzonych przebywających w jednostce. Aby przeciwdziałać wnikaniu niedozwolonych substancji do więzień wykorzystuje się także psy specjalne oraz nowoczesny sprzęt służący do prześwietlania zawartości przedmiotów takich jak np : paczki, korespondencja, bagaże. Skuteczne działania funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej oraz zapewniają prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Michalak

  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej