W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

W zajęciach udział bierze 8 skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Dzięki kursowi skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także – dzięki zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Kurs zakończy się egzaminem w dniu 23.04.2022 r.

W ramach zajęć praktycznych osadzeni pod czujnym okiem wykwalifikowanego prowadzącego utwardzają teren oraz będą układać kostkę brukową przy warsztacie kwatermistrzowskim.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej