Od 09.05.2022 r. kolejna grupa recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku podnosi swoje kwalifikacje w ramach kursu przyuczenia do zawodu murarz-tynkarz.

Kurs, którego organizatorem jest Służba Więzienna, finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości. Bierze w nim udział 10 skazanych recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Dzięki kursom skazani mają okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

To już drugi kurs zawodowy realizowany w tutejszym Oddziale Zewnętrznym w bieżącym roku kalendarzowym.
W ramach zajęć praktycznych osadzeni wykonują prace murarskie i tynkarskie przy ogrodzeniu zewnętrznym oraz obrabiają wnęki okienne w budynku Administracji.


 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej