W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych.

Młodszy Wychowawca sierż. Przemysław Janicki reprezentował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie w II Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych. Organizatorami seminarium byli: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, wypracowanie procedur w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie działań ochronnych i technik interwencyjnych. Seminarium odbywało się w formie warsztatowej, w której uczestnicy trenowali m.in. sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego lub ataków terrorystycznych, wykorzystanie taktyki służby konwojowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

st. szer Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej