Program PO WER Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku trwają dwa kursy Technologa Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Udział skazanych w kursach szkoleniowo - aktywizacyjnych ma ważne znaczenie w procesie resocjalizacji. Kształtuje pozytywne cechy i umiejętności oraz zmniejsza ryzyko powrotu do przestępstwa. Głównym celem szkoleń jest ułatwienie skazanym łatwiejszego i szybszego znalezienia zatrudnienia po opuszczeniu murów więzienia, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

W związku z trwającą sytuacją pandemiczną w kraju realizacja kursów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków higieny osobistej.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej