„Czy warto się szczepić przeciw wirusowi COVID-19?”

W dniu 1 maja 2021 roku w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyła się pogadanka pn. „Czy warto się szczepić przeciw wirusowi COVID-19?” przeprowadzona przez młodszego wychowawcę st. szer. Marcina Łukasiewicza. Jest to temat, który zarówno w Polsce jak i na świecie wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Zajęcia miały na celu wyposażenie osadzonych w naukowe argumenty przemawiające za szczepieniami przeciwko COVID – 19 i zachęcenie osób pozbawionych wolności do wzięcia udziału - bez obawy – w Narodowym Programie Szczepień. Są one jedynym gwarantem zakończenia obostrzeń i trudności związanych z tą zakaźną chorobą. Osadzeni otrzymali do cel mieszkalnych odpowiednie materiały zachęcające do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień.

Ponadto z przygotowanych materiałów wykonano więzienną gazetkę, która jest dostępna dla osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej