zajęcia kulturalno-oświatowe

W dniu 03.06.2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku z okazji Światowego Dnia Roweru w ramach zajęć kulturalno-oświatowych zorganizowano wycieczkę rowerową, w której udział wzięło 5 skazanych.

Oprócz walorów turystycznych, wycieczka miała wymiar resocjalizacyjny. Była okazją do refleksji, rozmów, obcowania z przyrodą. Pozwoliła podjąć próbę stworzenia planu przewartościowania swojego życia i dokonania zmian.

 

tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: sierż. Maciej Popowczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej