Plakat informacyjny w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

W związku z wytycznymi nr 2/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oddziaływań penitencjarnych dla osadzonych z uwagi na sytuację epidemiologiczną funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku: st. szer. Marcin Kwiatkowski oraz st. szer. Marcin Łukasiewicz zaangażowali osadzonych w sporządzenie plakatów informacyjnych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Materia zaprezentowana w formie artystycznej odnosiła się do zagadnienia higieny osobistej oraz pożądanych zachowań w relacjach interpersonalnych, celem ogólnej edukacji osadzonych w kwestiach bezpieczeństwa życia i zdrowia. Miało to dodatkowo na celu umożliwienie konstruktywnego, twórczego spędzenia okresu świątecznego. Osadzeni dzięki rozwieszonym plakatom w oddziałach mieszkalnych mogą w ciekawy sposób zapoznać się z zagadnieniami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtować w sobie poczucie odpowiedzialności społecznej w tejże trudnej sytuacji panującej na świecie.

 

Tekst: st. szer. Marcin Kwiatkowski

zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej