W dniach 15.03-18.03.2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyły się spotkania programowe z zakresu przeciwdziałania zachowaniom przemocowym oraz agresywnym "Stop Przemocy". Oddziaływania realizowane były we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju i Psychoterapii "Dwa krzesła" w wymiarze 12h, prowadzone przez psychoterapeutę, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy Panią Edytę Duszczak.

Podczas spotkań osadzeni zapoznali się z definicją przemocy oraz agresji, poznali konstruktywne metody rozładowywania napięć oraz rozwiązywania konfliktów. Otrzymali informację oraz wiedzę z zakresu pojęcia asertywności. Na podstawie ćwiczenia "Czas na ochłonięcie" nauczyli się doraźnej techniki antyagresywnej. Podczas spotkań kształtowano pożądane zachowania oraz postawy względem samego siebie oraz innych osób. Spotkania miały wymiar psychokorekcyjny, psychoedukacyjny, informacyjny, z uwzględnieniem informacji zwrotnych oraz planów osadzonych na przyszłość; kształtowano samoświadomość oraz samokrytycyzm w perspektywie długoterminowej. Spotkania miały charakter tzw. burzy mózgów, zajęć warsztatowych, wykładów, pracy własnej oraz grupowej. Osadzeni otrzymali niezbędne materiały do pracy oraz do korzystania indywidualnego w przyszłości. Praca programowa odnosiła się również do materii związanej z emocjami, uczuciami - ich rozumieniem, identyfikacją oraz trafnym reagowaniem w różnych sytuacjach, na przykładach z życia na wolności; odniesiono się do istoty zdolności samokontrolnych oraz autoweryfikacyjnych, celem przeciwdziałania zachowaniom impulsywnym, destruktywnym, konfliktowym.

Za prawidłowy przebieg realizacji spotkań odpowiedzialny był st. szer. Marcin Kwiatkowski.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej