Osadzeni w ramach uczestnictwa w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom pn „SZANSA” wzięli udział w turnieju siatkówki plażowej

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku w sołectwie Chartów odbył się II turniej siatkówki plażowej organizowany z okazji „Pożegnania Wakacji”. W turnieju udział wzięło pod nadzorem wychowawcy ppor. Marcina Łukasiewicza trzech skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku. Turniej rozgrywany był w dwóch grupach, po cztery zespoły w każdej. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów Osadzeni zakończyli swój udział w turnieju na fazie grupowej. We współzawodnictwie sportowym nie liczy się jednak tylko zwycięstwo, ważny jest sam udział w zawodach.

Uczestnictwo w turnieju miało nie tylko zachęcić skazanych do aktywnego spędzania czasu wolnego, ale miało także cele wychowawcze takie jak: nauka pokory, szacunku do przeciwnika, przestrzegania zasad „fair play”. Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – alkoholem, narkomanią, przemocą, itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym. Rola sportu i rekreacji jako czynnika wychowawczego jest duża, zważywszy, że tryb życia osób pozbawionych wolności jest zły a poziom świadomości niewystarczający.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej