W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim – ppłk Patrycja Napierała przekazała na ręce pani Iwony Madajczak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku, 300 sztuk maseczek ochronnych.

Oddział Zewnętrzny w Słońsku od wielu lat wspiera Dom Pomocy Społecznej w Tursku. Do czasu wybuchu epidemii koronawirusa kilku osadzonych pracowało społecznie w tej placówce, teraz wsparcie przybrało inny charakter. Nasze maseczki szyte są w ramach programu resocjalizacyjnego pod nazwą POMOCNI PANDEMII, który opracowany został przez funkcjonariusza OZ w Słońsku plut. Macieja Popowczaka.

Skazani biorący udział w programie oprócz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu podstaw szycia, zyskali również poczucie bycia potrzebnym i pomocnym dla osób będących w potrzebie, co stanowi ważny element w procesie resocjalizacji.

 

tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: plut. Maciej Popowczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej