Powszechnie wiadomo, że sport jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności człowieka. Regularne uprawianie sportu pozwala na zachowanie dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej.

W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. jak co roku w okresie letnim ruszyła bogata oferta zajęć sportowych dla osadzonych organizowanych na terenie jednostki oraz poza terenem ZK.

Zajęcia sportowe odbywają się na polu spacerowym gdzie zainstalowane są wielostanowiskowe urządzenia do ćwiczeń oraz boisko do gry w plażową piłkę siatkową. Organizowane zajęcia sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych recydywistów penitencjarnych. Wszystkie typy zajęć sportowych skupione są głównie na zwiększeniu wydolności organizmu, poprawie kondycji fizycznej oraz utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

W dniu 16 lipca 2021 roku zorganizowano kolejne już w tym roku grupowe zajęcia sportowe poza terenem jednostki. W zajęciach pod nadzorem plut. Macieja Popowczaka oraz ppor. Marcina Łukasiewicza wzięło udział 7 osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. Skazanym umożliwiono w ramach współpracy z jednostką samorządu terytorialnego skorzystać z gminnego obiektu sportowo - rekreacyjnego wyposażonego w kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, beach soccera. W opinii osadzonych zajęcia były znakomitą odskocznią od codzienności więziennej.

O tym, że aktywność fizyczna w warunkach więziennych jest niezwykle ważna świadczy wiele argumentów, rozpoczynając od prawnych uregulowań w tym zakresie, m.in. Europejskie Reguły Więzienne o tym stanowią, art. 27.3 Integralną częścią rygoru więziennego są odpowiednio zorganizowane zajęcia promujące sprawność fizyczną i zawierające stosowne ćwiczenia oraz możliwości rekreacyjne. Polskie rozwiązania prawne w tym zakresie są również oparte na europejskich standardach postępowania z osobami pozbawionymi wolności.

Aktywność fizyczna w warunkach więziennych jest jedną z najbardziej popularnych form spędzania wolnego czasu przez skazanych. Oddziaływania sportowe znalazły również swoje miejsce w metodach twórczej resocjalizacji Marka Konopczyńskiego, których głównym przesłaniem jest kształtowanie nowych parametrów tożsamościowych, które pozwolą osobom niedostosowanym społecznie na pełnienie innych ról społecznych niż te, które pełnili dotychczas. Aktywność fizyczna nie tylko służy zaspokojeniu potrzeby stymulacji, zapobieganiu zachowaniom agresywnym ale także pozwala na wyzwolenie ducha sportowej rywalizacji oraz pozytywnego zaprezentowania własnej osoby.

Oddziaływania penitencjarne w głównym stopniu mają skupiać się na pracy, nauce, terapii oraz korekcji posiadanych deficytów prowadzących do popełniania przestępstw ale także na oddziaływaniach, które kształtują zdrowy styl życia.

Aktualnie oferta zajęć sportowych dla skazanych jest ciągle poszerzana o nowe propozycje zajęć oraz planowane są kolejne zajęcia poza terenem zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej