Praca w Służbie Więziennej niesie za sobą szereg korzyści m.in. szeroką ścieżkę kariery zawodowej, bezpłatne szkolenia specjalistyczne...

...możliwość pełnienia służby w korpusach dostosowanych do posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia, stałą formę zatrudnienia, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia, możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego. 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała wzięła udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Słońsk Panem Januszem Krzyśków. Głównym tematem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie promocji zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej w lokalnych mediach m.in. na stronie internetowej Gminy Słońsk, miesięczniku „Gazeta Aktualności Gminy Słońsk” oraz na stronie Gminy Słońsk na portalu społecznościowym Facebook. Podjęte działania mają za zadanie zainteresować młodych ludzi z gminy/powiatu zawodem funkcjonariusza SW, a w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia naboru do formacji.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej