Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku aktywnie włączyli się w przygotowania do dnia „Wszystkich Świętych” aktywizując w tym skazanych

W ramach programu resocjalizacyjnego "Być użytecznym" ośmiu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku pod opieką wychowawcy ppor. Marcina Łukasiewicza w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych wykonują prace porządkowe w miejscach pamięci.

Miejscem prac jest Cmentarz ofiar Sonnenburga oraz Muzeum Martyrologii w Słońsku, którego siedzibą są tereny dawnego więzienia i obozu koncentracyjnego Sonnenburg

Praca na rzecz miejsc pamięci narodowej ma wymiar społeczny i indywidualny. Z jednej strony umożliwia osiągnięcie wymiernych, materialnych korzyści społecznych. Z drugiej natomiast sprzyja edukacji historycznej oraz kształtowaniu postaw prospołecznych i patriotycznych, będąc jednym z podstawowych środków oddziaływania resocjalizacyjnego. Dbałość o miejsca pamięci narodowej, troska o dziedzictwo kulturowe, pielęgnowanie tradycji i wiedzy o krwawych kartach historii naszego narodu, to cele, które przyświecają, organizowanym przez Służbę Więzienną, tego typu przedsięwzięciom.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej