11 stycznia br., na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku skazani rozpoczęli pracę w nowo powstałej hali produkcyjnej. Hala powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Dzięki inwestycji w całości sfinansowanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, pracę w systemie jednozmianowym znalazło na obecną chwilę 21 skazanych. Docelowo w nowo powstałej hali pracować będzie w systemie dwuzmianowym 50 skazanych. Zatrudnieni w hali skazani zajmują się zbijaniem palet na rzecz jednej z firm działających na lokalnym rynku. Współpraca z kontrahentem sięga 2019 roku, kiedy to skazani zaczęli być kierowani do pracy poza terenem jednostki na rzecz tej firmy. Teraz więźniowie dodatkowo będą pracować wewnątrz jednostki w nowoczesnej i odpowiednio wyposażonej hali produkcyjnej.

Do zatrudnienia w hali produkcyjnej w pierwszej kolejności kierowani są skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zobowiązania finansowe, którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonywać pracy poza terenem ZK, w systemie bez konwojenta.

W warunkach izolacji więziennej, praca jest jednym z najważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych, w przygotowaniu osadzonych do readaptacji społecznej. Pozwala na zagospodarowanie czasu wolnego, ale przede wszystkim uczy legalnego zdobywania pieniędzy, współpracy z innymi, odpowiedzialności i punktualności oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia, zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej