... Międzynarodowym Konkursie Historycznym

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. zmotywowani i ukierunkowani przez starszego wychowawcę kpt. Mariusza Dąbrowskiego uczestniczą w programie readaptacyjnym "Zarys dziejów Polski. Święta państwowe i rocznice. Symbole narodowe oraz wybitni Polacy" mającego na celu przeciwdziałanie prokryminalnym postawom. W ramach programu biorą aktywny udział w konkursach organizowanych na terenie jednostki penitencjarnej oraz w Międzynarodowych Konkursach Historycznych.

W V Międzynarodowym Konkursie Historycznym " Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości"skazany Michał Belowski został wyróżniony i nagrodzony za wykonaną pracę plastyczną przedstawiającą J. Piłsudskiego triumfalnie wkraczającego do stolicy po wygraniej Bitwie Warszawskiej.

Z kolei skazany Łukasz Zgoda został wyróżniony i nagrodzony w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych zorganizowanego przez Komitet Pamięci Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce za wykonany plakat przedstawiający cele Mokotowskiego Więzienia, w której przebywał w 1951r. ppłk Łukasz Ciepliński. Data jego śmierci 1 marca jest obchodzona jako Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Poprzez udział w programie readaptacyjnym oraz w Międzynarodowych Konkursach Historycznych skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku poznają najważniejsze wydarzenia z historii Polski, upamiętniając rocznice i symbole narodowe oraz wybitnych Polaków, a nade wszystko wartości jakimi kierowali się w życiu tj. wiara, honor, umiłowanie dla ojczyzny, godność, wspólne dobro, wolność i suwerenność oraz odpowiedzialność.

Aktywizacja skazanych, motywacja i wzbudzenie woli współdziałania w programie readaptacyjnym oraz w Międzynarodowych Konkursach Historycznych kształtuje społecznie pożądane postawy i pozytywnie wpływa na przebieg procesu resocjalizacji, a tym samym realizuje cel wykonywanej kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej